Decizia nr.209/01.12.2018

de constituire a Comisiei de marketing educational

 

 

Având în vedere:

  • Hotarârea Consiliului profesoral întrunit în sedinta în ziua de 20.09.2017 si

consemnata în registrul de procese-verbale al acestuia, cu privire la alegerea Consiliului de administratie al scolii;

în temeiul:

  • deciziei Inspectoratului Scolar Judetean Cluj nr. 1047/2016;
  • Art. 254 alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
  • Art. 22 din Regulamentul de organizarea si functionarea a unitatilor de învatamânt

preuniversitar, aprobat prin OMENC? nr.5079/31.08.2016, al OMEN 4619/2014 si al OMEN 3160/2017, directorul Colegiului „Emil Negrutiu” – doamna prof. Gavrilescu Timea Karola

 

DECIDE:

 

Art. 1. În anul scolar 2018/2019, la nivelul unitatii de învatamânt, se constituie Comisia de marketing educational având caracter temporar. Comisia este compusa din:

 

  Presedinte:    Stan Florin – director adjunct

  Membri:         Catana Monica – profesoara

                        Frunzareanu Mihaela - profesoara

Gherman Octavian - profesor

                        Maier Adina - profesoara

                       

                         

 

 

 

Director

Gavrilescu Timea Karola