Ca organ de conducere al unitatii de īnvatamānt, Consiliul de administratie are atributii, īn conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, īn urmatoarele domenii:

(1) Managementul institutional si financiar al unitatii de īnvatamānt:

-     aproba proiectul de dezvoltare institutionala, elaborat sub conducerea directorului unitatii de īnvatamānt;

-     adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de īnvatamānt;

-     aproba regulamentul de ordine interioara al unitatii de īnvatamānt;

-     avizeaza salarizarea personalului didactic si nedidactic conform legii;

-     aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de īnvatamānt, īn conformitate cu prevederile legislatiei īn vigoare;

-     īsi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de īnvatamānt;

-     raspunde de īncadrarea īn bugetul aprobat, īn conformitate cu prevederile legislatiei īn vigoare;

-     stabileste pozitia scolii īn relatiile cu terti;

-     elaboreaza tematica si graficul sedintelor consiliului de administratie;

-    stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si procedurile de lucru;

-     avizeaza statul de functii pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic si īl supune ordonatorului de credite;

(2) Managementul resurselor umane īn unitatea de īnvatamānt:

-    aproba comisiile concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare si administrative din unitatea de īnvatamānt si valideaza rezultatele concursului;

-    realizeaza anual, evaluarea activitatii personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului administrativ din unitatea de īnvatamānt si acorda calificativele anuale;

-    avizeaza, la solicitarea conducerii unitatii de īnvatamānt, realizarea unui nou examen medical complet, īn cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala;

-    aproba continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(a), pentru cadrele didactice angajate cu contract de munca pe o perioada determinata, care au promovat examenul de definitivare īn īnvatamānt, īn conditiile legii;

-    la propunerea directorului unitatii de īnvatamānt, stabileste posturile vacante, organizeaza concursurile pe post si angajarea personalului didactic;

-    stabileste posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum si conditiile si modalitatile de ocupare a acestora īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare;

-    aproba comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor;

-    valideaza comisiile de concurs, īn cazul īn care concursul se organizeaza la nivelul consortiului scolar; valideaza rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice;

-    aproba planul de īncadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

-    aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral;

-    aproba sanctiunile propuse de director sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie pentru personalul didactic, conform legii;

(3) Managementul administrativ al unitatii de īnvatamānt:

-    administreaza componentele bazei materiale a unitatii de īnvatamānt;

-    aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice organizate īn strainatate, pentru personalul didactic, īn limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizari;