Asociatia Emil Negrutiu

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Turda si al Consiliului Local al Municipiului Turda.

Continutul acestui proiect nu reflectă neapărat pozitia Primăriei Municipiului Turda si nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia.

 

 
 

 

 

 

Puncte tari

Puncte slabe

 • Existenta internatului si a cantinei în incinta scolii;
 • Relatie foarte bună cu firmele cu profil agricol din zona Turzii;
 • Experientă relevantă în scrierea si aplicarea de

proiecte europene;

 • Derularea unui proiect Erasmus+ cu mobilităti ale elevilor în

Portugalia si Cipru;

 • Absobtia altui colegiul tehnic din oras ceea ce duce la îmbogătirea

bazei materiale si la cresterea valorii personalului didactic;

 • Existenta unei clase de învătământ dual;
 • Imagine destul de negativă în rândul elevilor de

gimnaziu bazată pe idei preconcepute

 • Dotarea momentană slabă cu materiale

didactice

 • Imaginea negative a agriculturii în rândul elevilor

si părintilor

 • Rezultatele slabe la examenul de bacalaureat;
 • Absolventii (atât de la liceu cât si de la scoala

profesională) se angajează în număr destul de mic în specializarea/calificarea pentru care s-au pregătit.

Oportunităti

Factori de risc (Amenintari)

 • Reputatia bună a scolii în rândul categoriilor de vârstă 40-70 de

ani;

 • Vecinătatea cu SCDA, cu afacerile firmei Electrogrup (centrul

hipic, via) si cu Salina Turda

 • Fondurile europene pentru agricultori;
 • Participarea în programul „Liceele agricole, hub-uri locale…”

finantat de Roumanian American Foundation;

 • Colaborarea cu USAMV Cluj-Napoca;
 • Existenta, în Turda si Câmpia Turzii, a încă 2

licee tehnologice si 3 licee teoretice  care se adresează aceluiasi grup tintă (absolventii de gimnaziu)

 • Turbulentele care au loc în procesul de acordare

a sprijinului de stat pentru agricultori;

 • Salariile mici din domeniile pentru care colegiul

scolarizează tehnicieni si muncitori calificati;

Liceul nostru oferă:

 • Finalizarea studiilor liceale cu diplomă de nivel 4 de calificare în domeniul agricol sau turism (Tehnician veterinar, Tehnician în turism);
 • Finalizarea scolii profesionale cu diplomă de muncitor calificat (nivel 3): Brutar – patiser – preparator produse făinoase; Chelner – ospătar – vânzător în unităti de alimentatie publică.

Valori promovate:

 • Responsabilitatea
 • Integritatea
 • Implicarea
 • Corectitudinea

Aceste valori sunt aplicate zilnic în relatiile dintre elevi, elevi si profesori, scoală si familiile elevilor în asa fel încât elevii si familiile lor să perceapă scoala ca pe un partener de încredere.

 

Atuu-rile liceului:

 • O relatie foarte bună cu mediul de afaceri din agricultură si HoReCa;
 • Un istoric important al proiectelor educative interne si internationale;
 • Mediu de nvătare sigur în comparatie cu alte licee din Turda.

·         Pregătirea elevilor, cel putin egală cu cea făcută de celelalte licee, pentru admiterea

elevilor în învătământul superior si pentru angajare;

·         Cazare în internatul scolii. Cazarea se face în conditii foarte bune, în camera cu patru

paturi si baie proprie.

 • La cantina scolii se pregăteste mâncare foarte gustoasă, la preturi mici.

 

Competitorii:

·         Colegiul Tehnic Turda: este mai bine pozitionat ca acces fiind situat la soseaua Turda – Cluj.

Clasele de aici sunt situate. Ca valoare si potential de învătare atât peste nivelul CEN (cele din domeniul Economic), cât si sub nivelul CEN (cele de la Electro).

·         Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii: preia cea mai mare parte a elevilor

din satele de „câmpie” care veneau, traditional, spre CEN; Are clase peste nivelul CEN (cele din domeniul Economic), dar si clase sub nivelul CEN (ex. Sport).

 

 

a)    Obiective – Ce scop avem? Ce încercăm să obtinem? Ce vrem să facă audienta? Aceste obiective trebuie să fie Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante si încadrate în Timp(SMART) (minim 3 obiective)

 

Proiectul  urmăreste crearea unei atitudini pozitive a elevilor, părintilor si profesorilor de gimnaziu fată de agricultură si fată de scoala noastră astfel încât să crească numărul elevilor bine pregătiti care aleg Colegiul „Emil Negrutiu” si care se înfreaptă apoi spre agricultură.

Ce încercăm să obtinem?

 • Cresterea interesului audintei pentru agricultură si pentru Colegiul „Emil Negrutiu”

Ce vrem să facă audienta

·         să-si schimbe comportamentul în directia crestereii interesului fată de agricultură si

implicit fată de liceul nostru;;

 • elevii să înceapă să aleagă liceul nostru în cunostintă de cauză, aflând si întelegând

oportunitătile de carieră si de dezvoltare de afaceri în domeniul agricol;

 • audienta recunoaste mesajele si le asociază cu scoala noastră si cu oferta educatională a

scolii;

 • are încredere în echipa care implementează proiectul;

Mesaje cheie - au fost deja identificate la lansarea Programului:

 • Mesaj cheie #1: Agricultura este o optiune de viitor pentru tineri.
 • Mesaj cheie #2: Liceul agricol este calea prin care tinerii pot valorifica oportunitătile din agricultură.

 

Obiective:

 • O1. Crearea unei atitudini pozitive (cresterea interesului) fată de domeniul agricol si fată de CEN în rândul elevilor de gimnaziu si a celor care îi îndrumă/sprijină în alegerea carierei si a liceului
 • O2. Realizarea planului de scolarizare prin cresterea numărului si al nivelului de pregătire al elevilor care optează pentru Colegiul „Emil Negrutiu”.

 

 

b)    Activităti – Ce activităti putem implementa pentru a atinge publicul tintă cu mesajele noastre? Cum măsurăm că am avut efect? Cel putin o activitate trebuie să se desfăsoare în mediul online. Descrieti activitătile, durata lor si resursele necesare.

 

 

c)    Public tintă/audientă – Care sunt categoriile de audientă (principale si secundară? Analiza mediului – Ce audiente încercăm să atingem? Ce stim despre ele, despre ceea ce stiu deja, ce surse de informare au si care sunt preferintele lor? Ce audiente secundare încercăm să atingem?