FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 – Educatie si competente

Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de învatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învatamântul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Titlul proiectului: ”Dobandirea de competente necesare unui loc de munca prin practica nationala si transnationala”

Contract POCU/633/6/14/130960

 

 

Dobandirea de competente necesare unui loc de munca prin practica nationala si transnationala

Manager de proiect:  GAVRILESCU TIMEA KAROLA