SUBIECTE EXAMENE NATIONALE 2023 (edu.ro)

http://subiecte.edu.ro/2023/bacalaureat/modeledesubiecte/certificarecompetente/

http://subiecte.edu.ro/2023/bacalaureat/modeledesubiecte/probescrise/

 
Calendarul oficial al examenului national de Bacalaureat 2023, Sesiunea iunie – iulie 2023
 • 29 mai – 02 iunie 2023: Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
 • 2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A
 • 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B
 • 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competentelor digitale – proba D
 • 19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C
 • 26 iunie 2023: Limba ti literatura româna – proba E.a) – proba scrisa
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului ti specializarii – proba E.d) – proba scrisa
 • 29 iunie 2023: Limba ti literatura materna – proba E.b) – proba scrisa
 • 3 iulie 2023: Afitarea rezultatelor la probele scrise pâna la ora 12,00) ti depunerea contestatiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestatiilor
 • 7 iulie 2023: Afitarea rezultatelor finale
Calendarul Bacalaureatului de toamna 2023
 • 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente
 • 7 – 8 august 2023: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A
 • 8 august 2023: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B
 • 9 august 2023: Evaluarea competentelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august 2023: Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C
 • 16 august 2023: Limba ti literatura româna – proba E.a) – proba scrisa
 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa
 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului ti specializarii – proba E.d) – proba scrisa
 • 21 august 2023: Limba ti literatura materna – proba E.b) – proba scrisa
 • 25 august 2023: Afitarea rezultatelor la probele scrise (pâna la ora 12,00) ti depunerea contestatiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestatiilor
 • 29 august 2023: Afitarea rezultatelor finale