Decizia nr. 146/02.09.2019

de constituire a Comisiei de întocmire a orarului scolii

 

Având în vedere:

  • Hotarârea Consiliului profesoral întrunit în sedinta în ziua de 02.09.2019 si consemnata

în registrul de procese-verbale al acestuia, cu privire la alegerea Comisiei de întocmire a orarului scolii;

  • Art. 21.12.l si 79 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de

învatamânt preuniversitar,

în temeiul:

  • deciziei Inspectoratului Scolar Judetean Cluj nr. 1047/2016;
  • Art. 254 alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
  • Art. 22 din Regulamentul de organizarea si functionarea a unitatilor de Învatamânt

preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079/31.08.2016, directorul Colegiului „Emil Negrutiu” – doamna prof. Gavrilescu Timea Karola

 

Decide:

 

Art. 1. În anul scolar 2019-2020, la nivelul unitatii de învatamânt, se constituie Comisia de întocmire a orarului, comisie care va avea caracter ocazional.

 

Presedinte:

Stan Florin – director adjunct

Membri:

Batinas Ramona – profesoara

Lechintan Mihai Cosmin - profesor

 

 

Atributiile membrilor comisiei:

 

a). generarea orarului de catre membrii comisiei de întocmire a orarului;

b). aranjarea orelor în functie de numarul optim de ore pe zi, continuitatea orelor pentru profesori,  gradul de solicitare a elevilor la diferite discipline;

c). realizarea orarului profesorilor în toate cele 5 zile lucratoare ale saptamânii;

d). evitarea situatiilor în care un profesor are mai mult de 8 ore/zi;

e) corelarea orarului de la Colegiul „Emil Negrutiu” cu orarul din celelalte scoli în cazul profesorilor care au ore în doua sau trei scoli;

f). rezolvarea doleantelor cadrelor didactice prin discutarea acestora cu directorul scolii;

g). verificarea orarului înainte de aprobare;

h). afisarea orarului la avizierul scolii si înmânarea orarelor pe clase profesorilor diriginti.

 

 

DIRECTOR,

Prof. Gavrilescu Timea Karola