Nr. de înreg. 1420/19.10.2019

 

 

Plan de marketing educational

 

Misiunea scolii: Misiunea scolii consta în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural si economic prin transformarea scolii într-un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii. Scoala trebuie sa adapteze permanent oferta de scolarizare la  nevoile de calificare cerute de economie, administratie, viata sociala si culturala a societatii noastre. Scoala va reprezenta un catalizator al formarii profesionale, al mobilitatii fortei de munca si al bunastarii beneficiarilor ei.

 

1. Titlul proiectului: ,,Scoala viitorului, scoala ta!”

2. Tema: prezentarea ofertei scolare a Colegiului ”Emil Negrutiu”  pentru anul scolar 2019-2020

3. Justificarea proiectului:

            Noile conditii si orientarile impuse de o dinamica reala si, deseori, agresiva a vietii sociale în comunitatea locala din care scoala noastra face parte au impus ca necesitate structurarea atenta a demersului managerial si educational a acesteia la toate nivelurile, inclusiv la cel al formarii, consolidarii si propagarii imaginii organizatiei scolare în sectoarele - target. Aceasta se regaseste concret în oferta scolara înaintata absolventilor de scoli gimnaziale si în reactia si optiunile acestora în urma examenelor nationale.

            Astfel, coerenta actiunilor scolii pe linia atragerii optiunilor elevilor de clasa  a VIII-a este motivata si prin elaborarea si implementarea strategica a unui plan de marketing educational. Viziunea globala asupra manifestarilor segmentului social permite eficientizarea si operationalizarea obiectivelor scolii noastre, precum si o includere optima în retelele orizontale si verticale ce se stabilesc între organizatii diverse (familie, scoala, agent economic-piata muncii).

            Elaborarea si implementarea unui astfel de proiect porneste si de la nevoia de mediatizare a progreselor si performantelor scolii noastre, insuficient valorizate. Îmbunatatirea substantiala a bazei materiale si umane, reformularea obiectivelor, a tintelor si prioritatilor scolii într-o continua deschidere catre aspectele esentiale ale unei societati  libere si ale unei piete a muncii în continua modificare, reconsiderarea pozitiei si a imaginii scolii prin obtinerea titulaturii de colegiu trebuie sa aiba ca efecte atragerea unor elevi cu nivel de pregatire din ce în ce mai ridicat, adaptarea specializarilor oferite în functie de exigentele pietei muncii si, în mod cert, îmbunatatirea performantelor scolii.

4. Scopul proiectului: crearea si promovarea unei imagini pozitive a scolii în rândul absolventilor de gimnaziu, monitorizarea optiunilor acestora pentru învatamântul liceal si atragerea  catre specializarile oferite de colegiul nostru a unor elevi cu performante scolare peste medie.

5. Obiectivele proiectului:

a) cresterea nivelului calitativ al potentialilor beneficiari ai specializarilor oferite de scoala noastre

b) popularizarea ofertei educationale 2019-220 în rândul absolventilor de clasa a VIII-a;

c) promovarea unei imagini pozitive a organizatiei scolare în comunitatea locala.

6. Echipa de proiect:

Coordonatori: Stan Florin

Echipa de elaborare a materialului de promovare:

 • Catana Monica – profesoara
 • Fnzareanu Mihaela - profesoara
 • Gherman Octavian - profesor
 • Maier Adina - profesoara
 • Dan Darius, Hotea Razvan - reprezentanti ai Consiliului elevilor

7. Resurse umane implicate:

 • echipa de  elaborare, redactare a planului,  monitorizare a implementarii acestuia
 • echipa de documentare
 • echipa de obtinere a sponsorizarilor si distribuire a bugetului
 • echipa de elaborare si realizare a suportului promotional(pliante,afise,brosuri,cd-uri,

pagina de facebook a scolii)

 • echipa de organizare a activitatii « Ziua portilor deschise »
 • echipa de organizare a « Târgului de oferte educationale »
 • echipa de promovare în scolile generale

Analiza mediului extern si intern

Mediul extern:

·         Descrierea pietei: la sfârsitul clasei a VIII-a absolventii trebuie sa opteze pentru înscrierea la unul dintre licee. Reteaua scolara le ofera o larga varietate de profiluri si o si mai larga varietate de specializari. Elevii sunt îndrumati în optiunile lor de catre parinti si diriginti. Nici elevii si nici parintii nu cunosc însa aspectele specifice tuturor specializarilor regasite în reteaua scolara. De cele mai multe ori optiunile se fac pe baza unor informatii preluate de la cei care au trecut prin experienta înscrierii la liceu. Lipsa de informare privind specificul liceelor si finalitatea specializarilor oferite de licee este principala caracteristica a absolventilor de gimnaziu si parintilor acestora.

 • Concurenta: Este reprezentata de liceele din zona Turda si Campia Turzii, dar si din

Cluj-Napoca. Concurenta directa: Colegiul Tehnic, Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”. Concurenta indirecta: Colegiul National „Mihai Viteazul”, Liceul Reoretic „Liviu Rebreanu”, Liceul Teoretic „Pavel Dan”

 • Politicul. politicile educationale încurajeaza dezvoltarea învatamântului tehnic cu

profilurile si specializarile adiacente.

·         Economicul: Principalele atuuri, din punct de vedere economic, pe care le detine  judetul Cluj, sunt forta de munca specializata, infrastructura de transport dezvoltata (aeroportul), vocatia multiculturala a orasului, potentialul turistic, mediul de afaceri dinamic si rata scazuta a somajului, care se situeaza  la 1,4%. T este în proces de restructurare industriala cu potential insuficient valorificat. Caracteristicile principale sunt:

- rata somajului calculata fata de populatia activa este de 1,4% la sfarsitul lunii iulie 2018 cu 0,7 puncte procentuale mai mica fata de rata somajului inregistrata in luna iulie 2017;

- desfiintarea unui numar mare de întreprinderi;

- cresterea numarului de IMM-uri

- proximitatea nodului de autostrada;

 • Socialul:cresterea delincventei juvenile, marirea decalajelor dintre saraci si bogati,

migratia fortei de munca spre Cluj-Npoca sau spre Occidentul Europei sunt aspecte ale socialului care afecteaza si domeniul educatiei

 • Tehnologicul: baza logistica a unitatilor scolare este inca sub nivelul necesar realizarii

unui învatamânt de calitate.

Mediul intern :

 • Resurse umane: Personalul scolii este format din 25 cadre didactice titulare si 14

Suplinitoare, 12 cadre didactice auxiliare si 7 cadre din personal nedidactic. Dintre profesorii scolii, 19 au gradul didactic I, 9 au gradul didactic II, 7 au definitivat, 4 sunt debutanti;

 • Baza materiala:

- 12 sali de clasa

- 3 laboratoare

- 10 cabinete

- 1 atelier de mecanizare

- 3 corpuri de cladire: A, B, C;

- internat

- cantina                            

 • Resurse financiare: Resurse de la buget, , extrabugetare (închiriere spatii, parteneriate

agenti economici, sponsorizari,comitetul de parinti)

 • Rezultate scolare si extrascolare:

- promovati la examenul de bacalaureat :40%

- organizator concurs regional » Apa o prioritate » ;

- vizite de cate 4 zile la companii de productie, prelucreare si marketing prin proiectul FAST ( Ferme agricole sustenabile in timp) finantat de fundatia Civitas

- firme de exercitiu prin care se produce si comercializeza produse locale, de exemplu dulceata de usturoi, de ceapa, morcovi si mere

- proiect Erasmus, 14 elevi plecati in Portugalia si 14 in Cipru pentru stagii de pregatire practica in clinici veterinare

                             

Analiza SWOT :

            Puncte tari :

 • Profilul si unicitatea scolii (Tehnician veterinar) în concordanta cu necesitatile economice

ale municipiului;

 • Pregatirea tinerilor pentru piata muncii in urmatoarele specializari: Tehnician in turism,

Tehnician veterinar – liceu; Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, Bucatar – scoala profesionala; Tehnician activitati economice cls. a XI-a seral; Tehnician laborant pentru protectia mediului – invatamant postliceal

 • Utilizarea metodelor interactive pentru realizarea unui învatamânt FORMATIV
 • Documentatie intocmita corespunzator;
 • Respectatarea principiului sanselor egale si a predarii diferentiate;
 • Oferta educationala a scolii asigura insertia elevilor nostri pe piata muncii;

-Acordarea de certificate si calificari acelor elevi care indeplinesc cerintele de evaluare

-Acordarea de certificate si calificari acelor elevi care indeplinesc cerintele de evaluare si inregistrarea rezultatelor acestora conform reglementarilor in vigoare;

 -Accesul elevilor la surse de invatare optime (manuale gratuite, auxiliare curriculare, materiale biblioteca, intrenet s.a.m.d.);

-Invatarea practica si teoretica este sprijinita prin  dotarea laboratoarelor (de fizica, chimie, biologie) si a atelierelor (de instalatii) precum si prin metode de predare diferentiate si centrate pe elev ;

-Dotarea continua a bibliotecii scolii;

- Promovabilitatea la examenele de bacalaureat a fost peste 40% iar la examenele de certificare a compotentelor nivel 1 si 2 în ultimii trei ani a fost 100%;

- Implicarea elevilor în activitati extrascolare si extracurriculare (vizite de studiu, excursii, vizionari de spectacole, participarea la seminarul culinar, participarea la concursul de mediu „ 9 celor  din clasele a 9 ne pasa de o lume 9”, unde s-a obtinut locul I, concursuri sportive) precum si rezultate foarte bune la olimpiadele interdisciplinare judetene si nationale  ;

-Existenta unei retele de parteneriat între scoala si numeroase institutii si organizatii: angajatori locali, A.L.O.F.M., Camera de Comert, Politie, Consiliul Local, Biserica, Biblioteca, Teatre; existenta unei retele de parteneriat între scoala si numeroase institutii si organizatii: angajatori locali, A.L.O.F.M., Camera de Comert, Politie,  Clinici veterinare din Portugalia si Cipru, Fundatia Romano- Americana, Fundatia Civitas, World Vision, Centrul Roman pentru Politici Europene pentru a furniza consiliere si orientare privind cariera;

- Participarea dirigintilor la cursul de formare „Consiliere si orientare vocationala”;

- Implementarea celor 8 principii ale calitatii;

- Profesorii scolii au participat în ultimii trei ani cursuri de formare si estimam ca acest proces va creste;

- 100% personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic detine o calificare corespunzatoare postului ocupat, prestând servicii de calitate;

- Buna relatia de colaborare cu agentii economici pentru stagiile de instruire practica a elevilor si integrare a absolventilor;

- Buna comunicare intre colegiul nostru si clinici veterinare din Portugalia si Cipru

- Continua îmbunatatire a infrastructurii scolii (spatii de scolarizare, incinta scolii, ambient

scolar) ;

 

Puncte slabe

- Lipsa manualelor la aria curriculara tehnologii lucru care a condus la dificultati in atingerea tuturor obiectivelor;

- Exersarea deprinderilor elevilor de rezolvare a situatiilor problema si lipsa motivatiei pentru invatare la unii dintre elevi

- Lipsa unor inregistrari exacte despre elevi dupa absolvire;

- Unele echipamente de lucru nu indeplinesc standardele curente din cauza uzurii morale;

- Comenzile pentru cartile de specialitate destinate bibliotecii nu au fost onorate in totalitate;

- Absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învatamîntul obligatoriu sanctionat, conform regulamentului scolar, cu scaderea notei la purtare;

- Numarul relativ mic de parinti care mentin o legatura permanenta cu scoala;

- Lipsa de flexibilitate si initiativa a unor cadre didactice ;   

- Managementul spatiului si al timpului la clasa necesita imbunatatiri;

- Numar scazut de interasistente;

- Nu toti profesorii folosesc strategii didactice centrate pe elev;

 

Oportunitati:

- Atragerea de elevi absolventi ai claselor a VIII-a de la scolile din zona Turda-Campia Turzii (inclusiv zonele arondate);

- Existenta activitatilor de sprijin destinate elevilor cu cerinte educationale speciale

- Responsabilizarea parintilor elevilor de liceu si  scoala profesionala prin introducerea si semnarea acordului de parteneriat cu familia;

- Politici guvernamentale favorabile;

- Dezvoltarea si mentinerea de pareteneriate cu institutii scolare din strainatate;

- Atragerea de adulti cu nevoi de formare in cadrul cursurilor de reconversie profesionala;

 

Amenintari:

- Absenteismul si numarul elevilor care renunta la scoala poate creste ingrijorator in lipsa masurilor drastice de remediere;

- Lipsa de continuitate in procesul instructiv educativ datorata numarului de suplinitori;

- Slaba mobilizare si motivare a profesorilor in realizarea de auxiliare curriculare;

- Existenta in cadrul ofertei scolare din municipiu a altor institutii care ofera aceleasi specializari;

- Spor natural negativ in zona Nord-Vest a tarii;

- Scoala profesionala este incorect perceputa atât de catre agentii economici, cât si de parinti si elevi, necunoscând faptul ca elevii pot obtine diploma de bacalaureat si tehnician în domeniu, prin parcurgerea si absolvirea  celor trei niveluri;

- Concurenta neloaiala din partea altor organizatii care ofera cursuri de reconversie profesionala a adultilor;

- Lipsa de interes sau de posibilitati a autoritatilor locale pentru sprijinirea elevilor din zonele rurale, fara posibilitati de transport ;

- Agentii economici nu sunt stimulati / interesati sa ofere sprijin material scolilor (material didactic, sprijin financiar, burse, sponsorizari) ei preferând sa angajeze muncitori necalificati pe care sa-i califice la locul de munca ;

 

Obiectivele planului de matketing :

*  Promovarea imaginii scolii si atragerea elevilor catre institutia noastra

*  Cresterea numarului de solicitari îndreptate spre toate specializarile pe care le oferim

* Cresterea mediei ultimului admis la toate specializarile

 

 

Strategiile de marketing

                                    Strategia globala de marketing : strategia de dezvoltare- presupune popularizarea ofertei educationale a liceului si în sectoarele limitrofe celui în care se afla liceul

 

                  Mix-ul de marketing:

Serviciul - Produsul este important indiferent cat de agresiva este politica de pręt, distributie si promovare, deoarece fara existenta unui produs de calitate alegerea serviciilor educationale nu va fi infaptuita de catre parinti sau de catre elevi. Produsul “serviciul educational”oferit de scoala este adaptat nevoilor clientilor fiind proiectat in colaborare cu ISJ, elevii existenti si viitori, cu parintii acestora si cu societatile comerciale cu care avem incheiate parteneriate\contracte de colaborare. Elevii insisi contribuie la cresterea nivelului calitativ al educatiei lor.

Potentiali beneficiari si conditii de înscriere : absolventi ai clasei a VIII-a având certificat de capacitate obtinut la sfârsitul anului scolar 2018-2019

Obiectivele formarii :La sfârsitul perioadei de formare în specializarile oferite de scoala, elevii vor dobandi competentele prevazute de SPP-urile in vigoare.

 

Metodologia utilizata:

           Formarea elevilor va cuprinde atât aspecte teoretice cât si aspecte practice privind profilurile: tehnic, servicii, resurse si domeniile constructii, instalatii si lucrari publice, turism si alimentatie si igiena corpului omenesc.Aspectele teoretice vor fi asimilate în cadrul orelor de curs iar cele practice în cadrul orelor de pregatire practica          

 Profesorii –formatori vor utiliza o gama larga de metode active menite sa mobilizeze elevul, sa-l faca participant activ la propria formare. Dintre metodele utilizate pot fi amintite :

-       observarea independenta care  ofera elevilor posibilitatea de a constata faptic tipurile de activitati desfasurate în domenii diferite;

-       studiul de caz utilizat la analiza modului de comunicare în diverse situatii în cadrul firmei de profil;

-       jocul de rol care dezvolta competente necesare pentru negocierea contractelor,  comunicarea în cadrul formatiilor de lucru si în dialogul prestator/client;

-       problematizarea utilizata pentru accentuarea laturii creative , pentru gasirea solutiilor privind realizarea ambientului firmei ,  prezentarea ofertei unitatii;

-       brainstorming-ul  utilizat cu precadere la elaborarea ofertei de servicii si realizarea cadrului ambiental al firmei

-       proiectul individual/pe echipe.

          Formatoriivor fi profesori cu experienta care detin si pregatirea psihopedagogica necesara instruirii-educarii elevilor.

          Atestareaelevilor se va realiza la sfârsitul programului de instruire , în urma sustinerii examenului de competente profesionale. Obtinerea certificatului de competente le va da posibilitatea absolventiilor de a profesa în cadrul calificarii alese.

 

   Pretul- scolarizarea se este finantata de la bugetul de stat si cu aportul elevilor. Aportul elevilor se concretizeaza în achizitionarea manualelor necesare  pentru ciclul superior al liceului si a semnelor distinctive ale liceului.

 

* Distribuirea serviciului:

             Scolarizarea se va realiza în spatiile proprii ale liceului situate in Turda, str.Agriculturii,nr.35;

 

* Promovarea si publicitatea serviciului educational :

 

                         Prin activitatea promotionala desfasurata scoala noastra va obtine o identitate vizuala pe piata furnizorilor de servicii educationale. Beneficiarii (elevii)  serviciilor educationale oferite, vor fi informati cu privire la ansamblul activitatilor pe care le desfasoara si oferta de bunuri si servicii asigurate

            Posibilitatea înscrierii elevilor la specializarile oferite în cadrul liceului nostru va fi adusa la cunostinta viitorilor absolventi ai clasei a VIII –a

 - în mod direct- prin participarea echipei manageriale le sedintele cu parintii absolventilor clasei a VIII a

·         prin participarea la Târgul de Oferta Educationala 

·         prin organizarea unor prezentari în cadrul scolilor generale

  - în mod indirect-prin brosuri, pliante, afise publicitare, site-ul liceului

 

 

Programul de marketing

 

ACTIUNI

ITEMI DE PERFORMANTA

RESPONSABILI

TERMEN

BUGET

SURSE

1.Identificarea  problemei si a

grupului- tinta

- analizarea pietei ofertei educationale si a statisticilor privind optiunile absolventilor de clasa a VIII-a;

 

- rapoarte privind situatia organizatiei scolare în statisticile cu optiuni ale absolventilor de gimnaziu;

 

 

 

 

 

-directorii

-coordonatorul de proiecte si programe educative

 

 

 

 

 

 

 

Ian. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- definirea target-ului proiectului – alegerea scolilor gimnaziale pe care se va aplica proiectul;

-evaluarea initiala;

 

 

-raport de evaluare;

 

 

 

 

- directorii

-coordonatorul de proiecte si programe educative

 

 

 

 

 

Ian 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

 

 

 

 

2. Pregatirea priectului

- elaborarea unui plan de marketing educational coerent si definirea strategiei pe piata ofertelor educationale locale si regionale

-planul de marketing

 

 

 

 

 

- coordonatorii de proiect

 

 

 

 

 

 

Feb. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

 

 

 

 

-selectarea echipei de proiect, a colaboratorilor si a partenerilor de proiect

 

 

 

-liste cu propuneri pentru echipa de proiect

 

 

 

 

- coordonatorii de proiect

 

Feb. 2019

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

-elaborarea planului sintetic de realizare a activitatilor propriu-zise

- planul sintetic

 

- coordonatorii de proiect

 

 

Feb. 2019

 

 

Minim

 

 

Proprie

 

 

 

 

-strângerea fondurilor necesare pentru derularea proiectului

- referat de solicitare a materialelor necesare

- coordonatorii de proiect

 

Feb. 2019

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

- avizarea utilizarii fondurilor

 

 

 

 

- oferte de materiale

 

 

 

 

- echipa de stabilire a contactelor si de realizare a programului activitatilor propriu-

Feb. 2019

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

- achizitionarea necesarului de materiale si valorificarea acestora

- evaluarea intermediara

- raport de evaluare intermediara

 

 

- pliante, postere,

- echipa de stabilire a contactelor si de realizare a programului activitatilor propriu-

zise

Feb. 2019

 

Minim

 

Proprie

3. Desfasurarea propriu-zisa a activitatilor vizate de proiect

- lansarea proiectului si prelucrarea sructurii acestuia în echipa de proiect

 

- programul vizitelor

 

- coordonatorii de proiect

 

Martie 2019

Minim

 

Proprie

 

- realizarea unui portofoliu cu materialele de promovare si prezentare a ofertei educationale

afise, CD-uri cu PPT., film, spoturi, chestionar, carti de vizita

- echipa de elaborare a materialelor de promovare

 

Martie 2019

Minim

Proprie

- stabilirea contactelor cu scolile gimnaziale partenere

- realizarea unui program adaptabil al vizitelor si activitatilor propuse de proiect

- participarea la sedintele cu parintii elevilor de clasa a VIII

 

- centralizator al vizitelor

 

- echipa de stabilire a contactelor si de realizare a programului activitatilor propriu-zise

 

 

 

Martie 2019

Minim

 

Proprie

 

- prezentarea ofertei educationale 2019-2020 în scolile gimnaziale

 - centralizator al vizitelor

 

- echipa de promotteri

 

Aprilie -Mai 2019

 

 

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

- promovarea imaginii colegiului si a ofertei educationale în mass-media locala si regionala

 

-articole în presa locala

 

- echipa de promotteri

 

Aprilie -Mai 2019

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

4. Valorificarea activitatii

- înregistrarea activitatilor pe suport electronic

- întocmirea unor albume de fotografii

- prezentarea rezultatelor activitatii în cadrul Consiliului prrofesoral si al Consiliului elevilor

- publicarea unor articole referitoare la desfasurarea proiectului în presa locala

 

- colaj cu imagini din timpul activitatilor,album

 

-raport final

 

- echipa de promotteri

 

Mai-iunie 2019

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

5. Evaluarea activitatii:

- monitorizarea activitatii

-  autoevaluarea periodica

- evaluarea finala

- întocmirea raportului final de evaluare

-plan de monitorizare

-rapoarte periodice

-raport final de evaluare

- coordonatorii de proiect

 

Iunie 2019

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

Director

Gavrilescu Timea Karola

Nr. de înreg. 1420/19.10.2019

 

 

Plan de marketing educational

 

Misiunea scolii: Misiunea scolii consta în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural si economic prin transformarea scolii într-un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii. Scoala trebuie sa adapteze permanent oferta de scolarizare la  nevoile de calificare cerute de economie, administratie, viata sociala si culturala a societatii noastre. Scoala va reprezenta un catalizator al formarii profesionale, al mobilitatii fortei de munca si al bunastarii beneficiarilor ei.

 

1. Titlul proiectului: ,,Scoala viitorului, scoala ta!”

2. Tema: prezentarea ofertei scolare a Colegiului ”Emil Negrutiu”  pentru anul scolar 2018-2019

3. Justificarea proiectului:

            Noile conditii si orientarile impuse de o dinamica reala si, deseori, agresiva a vietii sociale în comunitatea locala din care scoala noastra face parte au impus ca necesitate structurarea atenta a demersului managerial si educational a acesteia la toate nivelurile, inclusiv la cel al formarii, consolidarii si propagarii imaginii organizatiei scolare în sectoarele - target. Aceasta se regaseste concret în oferta scolara înaintata absolventilor de scoli gimnaziale si în reactia si optiunile acestora în urma examenelor nationale.

            Astfel, coerenta actiunilor scolii pe linia atragerii optiunilor elevilor de clasa  a VIII-a este motivata si prin elaborarea si implementarea strategica a unui plan de marketing educational. Viziunea globala asupra manifestarilor segmentului social permite eficientizarea si operationalizarea obiectivelor scolii noastre, precum si o includere optima în retelele orizontale si verticale ce se stabilesc între organizatii diverse (familie, scoala, agent economic-piata muncii).

            Elaborarea si implementarea unui astfel de proiect porneste si de la nevoia de mediatizare a progreselor si performantelor scolii noastre, insuficient valorizate. Îmbunatatirea substantiala a bazei materiale si umane, reformularea obiectivelor, a tintelor si prioritatilor scolii într-o continua deschidere catre aspectele esentiale ale unei societati  libere si ale unei piete a muncii în continua modificare, reconsiderarea pozitiei si a imaginii scolii prin obtinerea titulaturii de colegiu trebuie sa aiba ca efecte atragerea unor elevi cu nivel de pregatire din ce în ce mai ridicat, adaptarea specializarilor oferite în functie de exigentele pietei muncii si, în mod cert, îmbunatatirea performantelor scolii.

4. Scopul proiectului: crearea si promovarea unei imagini pozitive a scolii în rândul absolventilor de gimnaziu, monitorizarea optiunilor acestora pentru învatamântul liceal si atragerea  catre specializarile oferite de colegiul nostru a unor elevi cu performante scolare peste medie.

5. Obiectivele proiectului:

a) cresterea nivelului calitativ al potentialilor beneficiari ai specializarilor oferite de scoala noastre

b) popularizarea ofertei educationale 2019-220 în rândul absolventilor de clasa a VIII-a;

c) promovarea unei imagini pozitive a organizatiei scolare în comunitatea locala.

6. Echipa de proiect:

Coordonatori: Stan Florin

Echipa de elaborare a materialului de promovare:

 • Catana Monica – profesoara
 • Fnzareanu Mihaela - profesoara
 • Gherman Octavian - profesor
 • Maier Adina - profesoara
 • Dan Darius, Hotea Razvan - reprezentanti ai Consiliului elevilor

7. Resurse umane implicate:

 • echipa de  elaborare, redactare a planului,  monitorizare a implementarii acestuia
 • echipa de documentare
 • echipa de obtinere a sponsorizarilor si distribuire a bugetului
 • echipa de elaborare si realizare a suportului promotional(pliante,afise,brosuri,cd-uri,

pagina de facebook a scolii)

 • echipa de organizare a activitatii « Ziua portilor deschise »
 • echipa de organizare a « Târgului de oferte educationale »
 • echipa de promovare în scolile generale

Analiza mediului extern si intern

Mediul extern:

·         Descrierea pietei: la sfârsitul clasei a VIII-a absolventii trebuie sa opteze pentru înscrierea la unul dintre licee. Reteaua scolara le ofera o larga varietate de profiluri si o si mai larga varietate de specializari. Elevii sunt îndrumati în optiunile lor de catre parinti si diriginti. Nici elevii si nici parintii nu cunosc însa aspectele specifice tuturor specializarilor regasite în reteaua scolara. De cele mai multe ori optiunile se fac pe baza unor informatii preluate de la cei care au trecut prin experienta înscrierii la liceu. Lipsa de informare privind specificul liceelor si finalitatea specializarilor oferite de licee este principala caracteristica a absolventilor de gimnaziu si parintilor acestora.

 • Concurenta: Este reprezentata de liceele din zona Turda si Campia Turzii, dar si din

Cluj-Napoca. Concurenta directa: Colegiul Tehnic, Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”. Concurenta indirecta: Colegiul National „Mihai Viteazul”, Liceul Reoretic „Liviu Rebreanu”, Liceul Teoretic „Pavel Dan”

 • Politicul. politicile educationale încurajeaza dezvoltarea învatamântului tehnic cu

profilurile si specializarile adiacente.

·         Economicul: Principalele atuuri, din punct de vedere economic, pe care le detine  judetul Cluj, sunt forta de munca specializata, infrastructura de transport dezvoltata (aeroportul), vocatia multiculturala a orasului, potentialul turistic, mediul de afaceri dinamic si rata scazuta a somajului, care se situeaza  la 1,4%. T este în proces de restructurare industriala cu potential insuficient valorificat. Caracteristicile principale sunt:

- rata somajului calculata fata de populatia activa este de 1,4% la sfarsitul lunii iulie 2018 cu 0,7 puncte procentuale mai mica fata de rata somajului inregistrata in luna iulie 2017;

- desfiintarea unui numar mare de întreprinderi;

- cresterea numarului de IMM-uri

- proximitatea nodului de autostrada;

 • Socialul:cresterea delincventei juvenile, marirea decalajelor dintre saraci si bogati,

migratia fortei de munca spre Cluj-Npoca sau spre Occidentul Europei sunt aspecte ale socialului care afecteaza si domeniul educatiei

 • Tehnologicul: baza logistica a unitatilor scolare este inca sub nivelul necesar realizarii

unui învatamânt de calitate.

Mediul intern :

 • Resurse umane: Personalul scolii este format din 25 cadre didactice titulare si 14

Suplinitoare, 12 cadre didactice auxiliare si 7 cadre din personal nedidactic. Dintre profesorii scolii, 19 au gradul didactic I, 9 au gradul didactic II, 7 au definitivat, 4 sunt debutanti;

 • Baza materiala:

- 12 sali de clasa

- 3 laboratoare

- 10 cabinete

- 1 atelier de mecanizare

- 3 corpuri de cladire: A, B, C;

- internat

- cantina                            

 • Resurse financiare: Resurse de la buget, , extrabugetare (închiriere spatii, parteneriate

agenti economici, sponsorizari,comitetul de parinti)

 • Rezultate scolare si extrascolare:

- promovati la examenul de bacalaureat :40%

- organizator concurs regional » Apa o prioritate » ;

- vizite de cate 4 zile la companii de productie, prelucreare si marketing prin proiectul FAST ( Ferme agricole sustenabile in timp) finantat de fundatia Civitas

- firme de exercitiu prin care se produce si comercializeza produse locale, de exemplu dulceata de usturoi, de ceapa, morcovi si mere

- proiect Erasmus, 14 elevi plecati in Portugalia si 14 in Cipru pentru stagii de pregatire practica in clinici veterinare

                             

Analiza SWOT :

            Puncte tari :

 • Profilul si unicitatea scolii (Tehnician veterinar) în concordanta cu necesitatile economice

ale municipiului;

 • Pregatirea tinerilor pentru piata muncii in urmatoarele specializari: Tehnician in turism,

Tehnician veterinar – liceu; Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, Bucatar – scoala profesionala; Tehnician activitati economice cls. a XI-a seral; Tehnician laborant pentru protectia mediului – invatamant postliceal

 • Utilizarea metodelor interactive pentru realizarea unui învatamânt FORMATIV
 • Documentatie intocmita corespunzator;
 • Respectatarea principiului sanselor egale si a predarii diferentiate;
 • Oferta educationala a scolii asigura insertia elevilor nostri pe piata muncii;

-Acordarea de certificate si calificari acelor elevi care indeplinesc cerintele de evaluare

-Acordarea de certificate si calificari acelor elevi care indeplinesc cerintele de evaluare si inregistrarea rezultatelor acestora conform reglementarilor in vigoare;

 -Accesul elevilor la surse de invatare optime (manuale gratuite, auxiliare curriculare, materiale biblioteca, intrenet s.a.m.d.);

-Invatarea practica si teoretica este sprijinita prin  dotarea laboratoarelor (de fizica, chimie, biologie) si a atelierelor (de instalatii) precum si prin metode de predare diferentiate si centrate pe elev ;

-Dotarea continua a bibliotecii scolii;

- Promovabilitatea la examenele de bacalaureat a fost peste 40% iar la examenele de certificare a compotentelor nivel 1 si 2 în ultimii trei ani a fost 100%;

- Implicarea elevilor în activitati extrascolare si extracurriculare (vizite de studiu, excursii, vizionari de spectacole, participarea la seminarul culinar, participarea la concursul de mediu „ 9 celor  din clasele a 9 ne pasa de o lume 9”, unde s-a obtinut locul I, concursuri sportive) precum si rezultate foarte bune la olimpiadele interdisciplinare judetene si nationale  ;

-Existenta unei retele de parteneriat între scoala si numeroase institutii si organizatii: angajatori locali, A.L.O.F.M., Camera de Comert, Politie, Consiliul Local, Biserica, Biblioteca, Teatre; existenta unei retele de parteneriat între scoala si numeroase institutii si organizatii: angajatori locali, A.L.O.F.M., Camera de Comert, Politie,  Clinici veterinare din Portugalia si Cipru, Fundatia Romano- Americana, Fundatia Civitas, World Vision, Centrul Roman pentru Politici Europene pentru a furniza consiliere si orientare privind cariera;

- Participarea dirigintilor la cursul de formare „Consiliere si orientare vocationala”;

- Implementarea celor 8 principii ale calitatii;

- Profesorii scolii au participat în ultimii trei ani cursuri de formare si estimam ca acest proces va creste;

- 100% personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic detine o calificare corespunzatoare postului ocupat, prestând servicii de calitate;

- Buna relatia de colaborare cu agentii economici pentru stagiile de instruire practica a elevilor si integrare a absolventilor;

- Buna comunicare intre colegiul nostru si clinici veterinare din Portugalia si Cipru

- Continua îmbunatatire a infrastructurii scolii (spatii de scolarizare, incinta scolii, ambient

scolar) ;

 

Puncte slabe

- Lipsa manualelor la aria curriculara tehnologii lucru care a condus la dificultati in atingerea tuturor obiectivelor;

- Exersarea deprinderilor elevilor de rezolvare a situatiilor problema si lipsa motivatiei pentru invatare la unii dintre elevi

- Lipsa unor inregistrari exacte despre elevi dupa absolvire;

- Unele echipamente de lucru nu indeplinesc standardele curente din cauza uzurii morale;

- Comenzile pentru cartile de specialitate destinate bibliotecii nu au fost onorate in totalitate;

- Absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învatamîntul obligatoriu sanctionat, conform regulamentului scolar, cu scaderea notei la purtare;

- Numarul relativ mic de parinti care mentin o legatura permanenta cu scoala;

- Lipsa de flexibilitate si initiativa a unor cadre didactice ;   

- Managementul spatiului si al timpului la clasa necesita imbunatatiri;

- Numar scazut de interasistente;

- Nu toti profesorii folosesc strategii didactice centrate pe elev;

 

Oportunitati:

- Atragerea de elevi absolventi ai claselor a VIII-a de la scolile din zona Turda-Campia Turzii (inclusiv zonele arondate);

- Existenta activitatilor de sprijin destinate elevilor cu cerinte educationale speciale

- Responsabilizarea parintilor elevilor de liceu si  scoala profesionala prin introducerea si semnarea acordului de parteneriat cu familia;

- Politici guvernamentale favorabile;

- Dezvoltarea si mentinerea de pareteneriate cu institutii scolare din strainatate;

- Atragerea de adulti cu nevoi de formare in cadrul cursurilor de reconversie profesionala;

 

Amenintari:

- Absenteismul si numarul elevilor care renunta la scoala poate creste ingrijorator in lipsa masurilor drastice de remediere;

- Lipsa de continuitate in procesul instructiv educativ datorata numarului de suplinitori;

- Slaba mobilizare si motivare a profesorilor in realizarea de auxiliare curriculare;

- Existenta in cadrul ofertei scolare din municipiu a altor institutii care ofera aceleasi specializari;

- Spor natural negativ in zona Nord-Vest a tarii;

- Scoala profesionala este incorect perceputa atât de catre agentii economici, cât si de parinti si elevi, necunoscând faptul ca elevii pot obtine diploma de bacalaureat si tehnician în domeniu, prin parcurgerea si absolvirea  celor trei niveluri;

- Concurenta neloaiala din partea altor organizatii care ofera cursuri de reconversie profesionala a adultilor;

- Lipsa de interes sau de posibilitati a autoritatilor locale pentru sprijinirea elevilor din zonele rurale, fara posibilitati de transport ;

- Agentii economici nu sunt stimulati / interesati sa ofere sprijin material scolilor (material didactic, sprijin financiar, burse, sponsorizari) ei preferând sa angajeze muncitori necalificati pe care sa-i califice la locul de munca ;

 

Obiectivele planului de matketing :

*  Promovarea imaginii scolii si atragerea elevilor catre institutia noastra

*  Cresterea numarului de solicitari îndreptate spre toate specializarile pe care le oferim

* Cresterea mediei ultimului admis la toate specializarile

 

 

Strategiile de marketing

                                    Strategia globala de marketing : strategia de dezvoltare- presupune popularizarea ofertei educationale a liceului si în sectoarele limitrofe celui în care se afla liceul

 

                  Mix-ul de marketing:

Serviciul - Produsul este important indiferent cat de agresiva este politica de pręt, distributie si promovare, deoarece fara existenta unui produs de calitate alegerea serviciilor educationale nu va fi infaptuita de catre parinti sau de catre elevi. Produsul “serviciul educational”oferit de scoala este adaptat nevoilor clientilor fiind proiectat in colaborare cu ISJ, elevii existenti si viitori, cu parintii acestora si cu societatile comerciale cu care avem incheiate parteneriate\contracte de colaborare. Elevii insisi contribuie la cresterea nivelului calitativ al educatiei lor.

Potentiali beneficiari si conditii de înscriere : absolventi ai clasei a VIII-a având certificat de capacitate obtinut la sfârsitul anului scolar 2018-2019

Obiectivele formarii :La sfârsitul perioadei de formare în specializarile oferite de scoala, elevii vor dobandi competentele prevazute de SPP-urile in vigoare.

 

Metodologia utilizata:

           Formarea elevilor va cuprinde atât aspecte teoretice cât si aspecte practice privind profilurile: tehnic, servicii, resurse si domeniile constructii, instalatii si lucrari publice, turism si alimentatie si igiena corpului omenesc.Aspectele teoretice vor fi asimilate în cadrul orelor de curs iar cele practice în cadrul orelor de pregatire practica          

 Profesorii –formatori vor utiliza o gama larga de metode active menite sa mobilizeze elevul, sa-l faca participant activ la propria formare. Dintre metodele utilizate pot fi amintite :

-       observarea independenta care  ofera elevilor posibilitatea de a constata faptic tipurile de activitati desfasurate în domenii diferite;

-       studiul de caz utilizat la analiza modului de comunicare în diverse situatii în cadrul firmei de profil;

-       jocul de rol care dezvolta competente necesare pentru negocierea contractelor,  comunicarea în cadrul formatiilor de lucru si în dialogul prestator/client;

-       problematizarea utilizata pentru accentuarea laturii creative , pentru gasirea solutiilor privind realizarea ambientului firmei ,  prezentarea ofertei unitatii;

-       brainstorming-ul  utilizat cu precadere la elaborarea ofertei de servicii si realizarea cadrului ambiental al firmei

-       proiectul individual/pe echipe.

          Formatoriivor fi profesori cu experienta care detin si pregatirea psihopedagogica necesara instruirii-educarii elevilor.

          Atestareaelevilor se va realiza la sfârsitul programului de instruire , în urma sustinerii examenului de competente profesionale. Obtinerea certificatului de competente le va da posibilitatea absolventiilor de a profesa în cadrul calificarii alese.

 

   Pretul- scolarizarea se este finantata de la bugetul de stat si cu aportul elevilor. Aportul elevilor se concretizeaza în achizitionarea manualelor necesare  pentru ciclul superior al liceului si a semnelor distinctive ale liceului.

 

* Distribuirea serviciului:

             Scolarizarea se va realiza în spatiile proprii ale liceului situate in Turda, str.Agriculturii,nr.35;

 

* Promovarea si publicitatea serviciului educational :

 

                         Prin activitatea promotionala desfasurata scoala noastra va obtine o identitate vizuala pe piata furnizorilor de servicii educationale. Beneficiarii (elevii)  serviciilor educationale oferite, vor fi informati cu privire la ansamblul activitatilor pe care le desfasoara si oferta de bunuri si servicii asigurate

            Posibilitatea înscrierii elevilor la specializarile oferite în cadrul liceului nostru va fi adusa la cunostinta viitorilor absolventi ai clasei a VIII –a

 - în mod direct- prin participarea echipei manageriale le sedintele cu parintii absolventilor clasei a VIII a

·         prin participarea la Târgul de Oferta Educationala 

·         prin organizarea unor prezentari în cadrul scolilor generale

  - în mod indirect-prin brosuri, pliante, afise publicitare, site-ul liceului

 

 

Programul de marketing

 

ACTIUNI

ITEMI DE PERFORMANTA

RESPONSABILI

TERMEN

BUGET

SURSE

1.Identificarea  problemei si a

grupului- tinta

- analizarea pietei ofertei educationale si a statisticilor privind optiunile absolventilor de clasa a VIII-a;

 

- rapoarte privind situatia organizatiei scolare în statisticile cu optiuni ale absolventilor de gimnaziu;

 

 

 

 

 

-directorii

-coordonatorul de proiecte si programe educative

 

 

 

 

 

 

 

Ian. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- definirea target-ului proiectului – alegerea scolilor gimnaziale pe care se va aplica proiectul;

-evaluarea initiala;

 

 

-raport de evaluare;

 

 

 

 

- directorii

-coordonatorul de proiecte si programe educative

 

 

 

 

 

Ian 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

 

 

 

 

2. Pregatirea priectului

- elaborarea unui plan de marketing educational coerent si definirea strategiei pe piata ofertelor educationale locale si regionale

-planul de marketing

 

 

 

 

 

- coordonatorii de proiect

 

 

 

 

 

 

Feb. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

 

 

 

 

-selectarea echipei de proiect, a colaboratorilor si a partenerilor de proiect

 

 

 

-liste cu propuneri pentru echipa de proiect

 

 

 

 

- coordonatorii de proiect

 

Feb. 2019

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprie

 

-elaborarea planului sintetic de realizare a activitatilor propriu-zise

- planul sintetic

 

- coordonatorii de proiect

 

 

Feb. 2019

 

 

Minim

 

 

Proprie

 

 

 

 

-strângerea fondurilor necesare pentru derularea proiectului

- referat de solicitare a materialelor necesare

- coordonatorii de proiect

 

Feb. 2019

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

- avizarea utilizarii fondurilor

 

 

 

 

- oferte de materiale

 

 

 

 

- echipa de stabilire a contactelor si de realizare a programului activitatilor propriu-

Feb. 2019

 

 

 

 

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

- achizitionarea necesarului de materiale si valorificarea acestora

- evaluarea intermediara

- raport de evaluare intermediara

 

 

- pliante, postere,

- echipa de stabilire a contactelor si de realizare a programului activitatilor propriu-

zise

Feb. 2019

 

Minim

 

Proprie

3. Desfasurarea propriu-zisa a activitatilor vizate de proiect

- lansarea proiectului si prelucrarea sructurii acestuia în echipa de proiect

 

- programul vizitelor

 

- coordonatorii de proiect

 

Martie 2019

Minim

 

Proprie

 

- realizarea unui portofoliu cu materialele de promovare si prezentare a ofertei educationale

afise, CD-uri cu PPT., film, spoturi, chestionar, carti de vizita

- echipa de elaborare a materialelor de promovare

 

Martie 2019

Minim

Proprie

- stabilirea contactelor cu scolile gimnaziale partenere

- realizarea unui program adaptabil al vizitelor si activitatilor propuse de proiect

- participarea la sedintele cu parintii elevilor de clasa a VIII

 

- centralizator al vizitelor

 

- echipa de stabilire a contactelor si de realizare a programului activitatilor propriu-zise

 

 

 

Martie 2019

Minim

 

Proprie

 

- prezentarea ofertei educationale 2019-2020 în scolile gimnaziale

 - centralizator al vizitelor

 

- echipa de promotteri

 

Aprilie -Mai 2019

 

 

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

- promovarea imaginii colegiului si a ofertei educationale în mass-media locala si regionala

 

-articole în presa locala

 

- echipa de promotteri

 

Aprilie -Mai 2019

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

4. Valorificarea activitatii

- înregistrarea activitatilor pe suport electronic

- întocmirea unor albume de fotografii

- prezentarea rezultatelor activitatii în cadrul Consiliului prrofesoral si al Consiliului elevilor

- publicarea unor articole referitoare la desfasurarea proiectului în presa locala

 

- colaj cu imagini din timpul activitatilor,album

 

-raport final

 

- echipa de promotteri

 

Mai-iunie 2019

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

5. Evaluarea activitatii:

- monitorizarea activitatii

-  autoevaluarea periodica

- evaluarea finala

- întocmirea raportului final de evaluare

-plan de monitorizare

-rapoarte periodice

-raport final de evaluare

- coordonatorii de proiect

 

Iunie 2019

Minim

 

 

 

 

Proprie

 

 

 

Director

Gavrilescu Timea Karola