Decizia nr.164/12.09.2019

pentru numirea Comisiei de mentorat la nivel de unitate

 

Având în vedere:

  • Hotarârea Consiliului de administratie al Colegiului „Emil Negrutiu” întrunit în sedinta în

ziua de 12.09.2019 si consemnata în registrul de procese-verbale al acestuia, cu privire la constituirea comisiilor;

  • Art. 22 si 79 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt

preuniversitar,

  • Legii nr. 1/2011-Legea educatiei nationale - cu modificarile si completarile

Ulterioare

  • Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt

preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5079/2016.

 

În temeiul:

  • Deciziei Inspectoratului Scolar Judetean Cluj nr. 1047/2016;
  • Art. 254 alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
  • Art.22 din Regulamentul de Organizarea si Functionarea a Unitatilor de

Învatamânt Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5079/2016, Directorul Colegiului „Emil Negrutiu” – doamna prof. Gavrilescu Timea Karola

 

Decide:

Art. 1. Începând cu data de 12.09.2019 se  numeste Comisia de mentorat la nivel de unitate.

Art. 2. Atributiile Comisiei vor fi stabilite conform procedurilor elaborate de MEN si ISJ Cluj  si vor fi completate în fisa postului.

Art. 3. Comisia va avea caracter temporar.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însarcineaza biroul Secretariat.

 

Componenta comisiei :

Presedinte: Stan Florin, director adjunct

Membri:      Cursau Ilona, profesoara

                              Nemeti Marilena, profesoara

                              Tamas Liana, profesoara

                               

                      

 

 

 

Director,

Gavrilescu Timea Karola