Decizia nr. 158/12.09.2019 de constituire a

Comisiei de proiecte si programe educative

de la nivelul Colegiului „Emil Negrutiu” Turda

 

Având în vedere:

  • Hotarârea Consiliului de administratie al Colegiului „Emil Negrutiu” întrunit în sedinta în

ziua de 12.09.2019 si consemnata în registrul de procese-verbale al acestuia, cu privire la constituirea comisiilor;

  • Art. 22 si 79 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt

preuniversitar,

în temeiul:

  • deciziei Inspectoratului Scolar Judetean Cluj nr. 1047/2016;
  • Art. 254 alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011M
  • Art. 22 din Regulamentul de organizarea si functionarea a unitatilor de învatamânt

preuniversitar, aprobat prin OMENC? nr.5079/31.08.2016, directorul Colegiului „Emil Negrutiu” – doamna prof. Gavrilescu Timea Karola

 

Decide:

 

Art. 1. În anul scolar 2018-2019, la nivelul unitatii de învatamânt, se constituie Comisia de proiecte si programe educativeavând caracter permanent.

Art. 2. Responsabilul si membrii comisiei de lucru, sunt numiti pe perioada anului scolar 2019-2020 si au atributiile si obligatiile prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, completate cu prevederile din ROI si ROF cu privire la comisii.

Art. 3. Directorul/Directorul adjunct si responsabilul comisiei vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

         

Componenta comisiei:

 

Consilier educativ – coordonator programe si proiecte:  prof. Takacs Reka Anna

Membri:       Felhazi Carmen – Profesor

        Fekete Ioana – Profesor

        Moduna Stanca- Prihopedagog scplar

        Hotea Alexandra – reprezentant Consiliul elevilor

        Chelemen Mihaela – reprezentant Comitetul de parinti

                  

 

 

Director,

Gavrilescu Timea karola