Decizia nr. 157/12.09.2019 de constituire a

Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC)

 de la nivelul Colegiului „Emil Negrutiu” Turda

 

Având în vedere:

  • Hotarârea Consiliului de administratie al Colegiului „Emil Negrutiu” întrunit în sedinta în

ziua de 12.09.2019 si consemnata în registrul de procese-verbale al acestuia, cu privire la constituirea comisiilor;

  • Art. 22 si 79 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt

preuniversitar,

în temeiul:

  • deciziei Inspectoratului Scolar Judetean Cluj nr. 1047/2016;
  • Art. 254 alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011M
  • Art. 22 din Regulamentul de organizarea si functionarea a unitatilor de învatamânt

preuniversitar, aprobat prin OMENC? nr.5079/31.08.2016, directorul Colegiului „Emil Negrutiu” – doamna prof. Gavrilescu Timea Karola

 

Decide:

 

Art. 1. În anul scolar 2019-2020, la nivelul unitatii de învatamânt, se constituie Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC)având caracter permanent.

Art. 2. Responsabilul si membrii comisiei de lucru, sunt numiti pe perioada anului scolar 2019-2020 si au atributiile si obligatiile prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, completate cu prevederile din ROI si ROF cu privire la comisii.

Art. 3. Directorul/Directorul adjunct si responsabilul comisiei vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

 

Componenta comisiei:

 

Coordonator CEAC:             Stan Florin – Director adjunct

Responsabil comisie :         Lechintan Mihai Cosmin - Profesor

Membri:                           Frunzareanu Mihaela - Profesor

                                      Batinas Ramona - Profesor

                                      Beres Fabiana - Reprezentantul Consiliului elevilor

                                      Hotea Alieta Octavia – Reprezentanta Comitetului de parinti

                                      Nastase Paul – Reprezentantul Consiliului local

 

 

Director,

Gavrilescu Timea Karola