Decizia nr. 163/12.09.2019 de constituire a

Comisieipentru dezvoltarea relatiilor dintre scoala si parinti

 de la nivelul Colegiului „Emil Negrutiu” Turda

 

Având în vedere:

  • Hotarârea Consiliului de administratie al Colegiului „Emil Negrutiu” întrunit în sedinta în

ziua de 12.09.2019 si consemnata în registrul de procese-verbale al acestuia, cu privire la constituirea comisiilor;

  • Art. 22 si 79 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt

preuniversitar,

în temeiul:

  • deciziei Inspectoratului Scolar Judetean Cluj nr. 1047/2016;
  • Art. 254 alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011M
  • Art. 22 din Regulamentul de organizarea si functionarea a unitatilor de învatamânt

preuniversitar, aprobat prin OMENC? nr.5079/31.08.2016, directorul Colegiului „Emil Negrutiu” – doamna prof. Gavrilescu Timea Karola

 

Decide:

 

Art. 1. În anul scolar 2018-2019, la nivelul unitatii de învatamânt, se constituie Comisiei

pentru dezvoltarea relatiilor dintre scoala si parinti având caracter temporar.

Art. 2. Responsabilul si membrii comisiei de lucru, sunt numiti pe perioada anului scolar 2018-2019 si au atributiile si obligatiile prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, completate cu prevederile din ROI si ROF cu privire la comisii.

Art. 3. Directorul/Directorul adjunct si responsabilul comisiei vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

          Componenta comisiei:

 

Presedinte:     Stan Florin – Director adjunct

Membri:        Maier Adina- Profesor

                   Oltean Moduna Stanca – psihopedagog;

                   Hotea Alieta – Reprezentanta Comitetului de parinti                 

 

Director,

Gavrilescu Timea Karola