Decizia nr 162/2018

de constituire a Comisiei de coordonare a Programului national

„Scoala altfel”

 

 

Având în vedere:

  • Propunerea Consiliului profesoral si hotarârea Consiliului de administratie din

20.09.2018 cu privire la constituirea Comisiei de coordonare a Programului national „Scoala altfel” si consemnate în registrele de procese-verbale ale acestora,

  • Ordinul nr. 5034/29.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare a

Programului national „?coala altfel”;

  • Art. 22 si 79 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de Învatamânt

preuniversitar,

în temeiul:

  • deciziei Inspectoratului Scolar Judeatean Cluj nr. 1785/2016;
  • Art. 254 alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011M
  • Art. 22 din Regulamentul de organizarea si functionarea a unitatilor de Învatamânt

preuniversitar, aprobat prin OMENC? nr.5079/31.08.2016, directorul Colegiului „Emil Negrutiu” – doamna prof. Gavrilescu Timea Karola

 

DECIDE:

 

Art. 1. În anul scolar 2018-2019, la nivelul unitatii de învatamânt, se constituie Comisia de coordonare a Programului national „?coala altfel” având caracter temporar.

Art. 2. Responsabilul si membrii comisiei de lucru, sunt numiti pe perioada anului scolar 2018-2019 si au atributiile si obligatiile prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, completate cu prevederile din ROI si ROF cu privire la comisii.

Art. 3. Directorul/Directorul adjunct si responsabilul comisiei vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

 

Componenta comisiei:

 

Presedinte:     Stan Florin – director adjunct

Membri:        Takacs Reka Anna – profesor

                   Catana Monica – profesor

                   Nemeti Marilena – profesor

                   Beres Fabiana – reprezentanta Consiliului ?colar al Elevilor

                   Chelemen Mihaela – reprezentanta Comitetului de parinti

 

 

Director,

Gavrilescu Timea Karola